Holenderskie szkolenia BHP

Honorowane w Niemczech, Holandii, Belgii oraz Luksemburgu, Austrii i Szwajcarii.

VCA, CO TO OZNACZA?

System VCA to międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska, opierający się na liście kontrolnej, czyli rozwiniętej liście pytań, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.

VCA jest stosowany jako kontrolno-inspekcyjny system stworzony w trosce o bezpieczeństwo kontraktorów, wykonujących prace dla zleceniodawców. Dzięki jego wszechstronności, przedsiębiorstwa wykonawcze mogą być poddane całkowicie obiektywnym audytom.

Aby dane przedsiębiorstwo wykonawcze mogło u siebie wdrożyć system VCA, niezbędne jest posiadanie przez wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców certyfikatu VCA. Zarówno szkolenia, jak i egzaminy są obecnie organizowane również w Polsce, tym samym znacznie ułatwiając potencjalnym kontraktorom rozpoczęcie pracy u rzetelnego zleceniodawcy, za granicą    

CERTYFIKAT VCA

Międzynarodowy dokument świadczący o bezpiecznych warunkach pracy w przedsiębiorstwie oraz o kompetencji pracownika do wykonywania pracy w sposób całkowicie bezpieczny

 Szkolenia VCA w Polsce

Certyfikacja VCA
pracowników

Ukończenie przez pracownika 8 godzinnego szkolenia przeprowadzonego przez  certyfikowanych szkoleniowców oraz pozytywna ocena z egzaminu VCA, obecnie organizowanych również w Polsce, skutkuje wydaniem międzynarodowego certyfikatu, który poświadcza posiadane przez pracownika kompetencji do bezpiecznego wykonywania pracy w przedsiębiorstwach w których została wdrożona norma VCA.

 Egzamin VCA w Polsce

Certyfikacja VCA
dla Firm

Każde przedsiębiorstwo, które posiada certyfikację VCA, stanowi bezpieczne miejsce pracy i pozwala zatrudniać tylko odpowiednio przeszkolonych ludzi, tym samym maksymalnie zwiększając bezpieczeństwo pracy. Istnieje jednak kilka branży wysokiego ryzyka, w których system VCA jest najczęściej wdrażany: petrochemiczna, budowlana, inżynieryjna, elektryczna, transportowa, mechaniczna, izolacja rusztowań oraz przemysł ciężki

SZKOLENIA I EGZAMINY VCA W POLSCE

Możliwość odbycia szkoleń i podejścia do egzaminu w Polsce jest ogromnym ułatwieniem dla wszystkich potencjalnych pracowników zagranicznych. Organizacją szkoleń oraz egzaminów w Polsce zajmują się Akredytowana Instytucja Szkoleniowa iBHP – www.ibhp.pl -

tel. +48 608 609 610

Szkolenia są podzielone na dwa rodzaje, w zależności od zajmowanego stanowiska pracy

♦ VCA Basic

Szkolenie zakończone egzaminem, kierowane do pracowników liniowych.

 Szkolenie trwa 8 godzin, egzamin składa się z 40 pytań, trwa 60 min – szkolenie i egzamin przeprowadzony jest w języku polskim.

 

♦ VCA VOL

Szkolenie zakończone egzaminem, dedykowane kadrze kierowniczej.

 Szkolenie trwa 8 godzin, egzamin składa się z 70 pytań, trwa 105 min – szkolenie przeprowadzone jest w języku polskim egzaminy przeprowadzane są jest w języku holenderskim, niemieckim oraz angielskim.

Sprawdź ważność swojego certyfikatu

Certyfikat VCA jest wydawany na 10 lat. Jeżeli nie pamiętasz kiedy Twój certyfikat został wydany i obawiasz się, że może być już nieaktualny, kliknij i sprawdź jego ważność.

 Certyfikat VCA